Bc. Zdeněk Cekota

PhDr. et Mgr. et Bc. Svatava Cekotová


Jako sociální pedagogové jsme se o alternativní metody začali zajímat v době, kdy jsme sami řešili své vlastní  potíže a dostupná nabídka pro jejich řešení  nás neuspokojovala. Chtěli jsme najít lepší a účinnější cesty, trvalejšího charakteru, které nemají vedlejší účinky a jsou spojeny s růstem osobnosti. Všechno, co Vám nabízíme, jsme na vlastní kůži absolvovali a stále se k těmto metodám vracíme.

Je to na každém z nás, jakou cestu si vybereme. Nabádáme ostatní, aby se začali skutečně starat sami o sebe a převzali za sebe odpovědnost.

K nahlédnutí předkládáme i autorskou bakalářskou práci z roku 2007 o homeopatii s názvem

Vztah pomáhající pracovník-klient jako faktor pomoci:paralely a odlišnosti v přístupu sociální pedagogiky a homeoterapie

dostupnou na : https://dspace.k.utb.cz/handle/10563/4380.