Kvantová sezení

Kolem nás je nekonečné pole všech možností. Každý z nás si z tohoto pole vybíráme podle vlastních preferencí a různých podvědomých programů to "své", ze kterého máme pak složenou vlastní realitu. Tím si vše, co se nám v životě děje, vytváříme sami. Zaměřením pozornosti na jiné (lepší) možnosti se naše nastavení mění a s ním i realita, kterou žijeme.
Technika kvantového doteku matrixu je soubor praktických nástrojů, díky kterým můžeme měnit vlastní realitu podle aktuálních přání a potřeb. Je transformační metodou, při níž se přepisuje původní matrice (nastavení) a díky tomuto přeformátování (přenastavení) se ocitáme v takovém světě, v jakém chceme žít. Vše se totiž přetvoří podle našeho nového naladění. Vychází z nejnovějších poznatků kvantové fyziky. Praktik pracuje ve změněném stavu vědomí (alfa stav, 8-13 Hz) a podle vašich požadavků čistí vaše bloky a strachy na všech možných úrovních rodinných, pracovních a jiných. Techniku čištění provádíme podle TKDM Pavla Vodráška.
Vyčistí se při ní naše podvědomí a následně se kvantovou vlnou nastaví naše vědomí. To pak vede k regeneraci a harmonii. Díky tomu  se náš život zkvalitní a lépe se nám žije. Pro rychlou změnu jsou ideálním stavem dvě kvantová sezení týdně.(lze působit i na dálku)
 
"Vše je energie, nic jiného neexistuje .Nalaďte se na frekvenci reality, kterou chcete a takovou realitu prostě dostanete.To není filozofie, to je fyzika." Albert Einstein
 
Doporučené video : https://www.youtube.com/watch?v=0tkRGfMG0Dk
 
V evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN objevili   v roce 2012 tzv. Higgsův boson  (britský fyzik Peter Higgs jeho existenci předpověděl již v roce 1964), který je veřejnosti známý pod názvem  "božská částice". Jde o elementární částici hmoty, jejímž objevením vyšlo najevo, že hmotnost, tak jak ji známe, má mnohem méně "fyzické" reality, než bychom očekávali z každodenní zkušenosti. Je to jen číslo, které vypovídá cosi o tělese, například, nakolik je těžké jej uvést do pohybu. Některé částice hmotnost mají (elektrony, protony) a jiné ne (fotony).Podle teorie Standartního modelu situaci hmotnosti zprostředkovává právě Higgsův boson, je  jakýsi zprostředkovatel. Je tedy svět hmoty tedy pouhou iluzí? A můžeme silou vlastního záměru (tvořivou myšlenkou) tuto hmotu-nehmotu ovlivnit? To si pište, že můžeme, přijďte se o tom přesvědčit sami!