Access Bars®

Připravili jsme pro váš lepší přehled stránku www.sila-doteku.webnode.cz, kde naleznete všechny acces informace. Podívejte se.

V  čem Vám access bars® pomůže :

  • uvolnění emocí (zármutek, vztek a jiné)
  • zbavení nejrůznějších bariér
  • zvýšení odolnosti vůči stresu
  • zbavení se pevných úhlů pohledu, které nám brání vidět lehčí a radostnější možnosti
  • zbavení se programů z minulosti, které jsou pro nás zatěžující (tělo je uvolní formou energie)
  • nastavení duševního zdraví (ztišení mysli, zklidnění, nastavení harmonie)
  • otevření se novým možnostem
  • zvýšení vědomí sebe sama
  • objevení nového vlastního brilantního potenciálu ( uvědomění si vlastních talentů, darů a kapacit a možností jejich využití pro sebe i ostatní)
 
 

ACCESS BARS®  je nástroj, který zlepšuje kvalitu Vašeho života ve všech směrech. Při terapii používáme 32 bodů v oblasti hlavy ,něco jako počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů a přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají uloženy. Rozprouděním jejich energie se všechny myšlenky s negativním nábojem uvolní a díky tomu se zbavujeme starých vzorců chování a přesvědčení jež nám brání být těmi bytostmi, kterými opravdu jsme. Uvolňuje z naší mysli vše, co nám překáží v tom být šťastnější a spokojenější, pomáhá nám znovu nalézt to skvělejší já, kterým každý z nás jsme. Je tady pro ty, kteří vědí, že musí existovat ještě něco jiného, lepšího. Že je to možné i dosažitelné.

Ošetření trvá zpravidla 60 minut. Klient leží na lehátku, terapeut pracuje s body na jeho hlavě. Po ošetření zažijete pocit uvolnění ve Vašem těle i životě. Z důvodu kontaktu s vysokými vibracemi se klientům doporučuje vypít hodně vody, eventuelně sníst něco sladkého či slaného pro uzemnění.

Metoda Access Bars® vznikla v roce 1990 v USA  a od té doby již pomohla  tisícům lidí na celém světě  změnit významné  aspekty jejich života.Tato relaxační technika je vhodná pro děti, dospívající, dospělé i seniory. Ovlivňuje tělo i duši, velmi jemně odstraňuje bloky ve všech oblastech života, není nutno přitom rozebírat a pitvat  detaily.

Odchází to, co je právě připravené odejít a tím se přibližujeme k Vědomí, tedy schopnosti být a žít v přítomném okamžiku bez sebeposuzování či souzení čehokoliv jiného.

Velkým přínosem je pro neklidné děti. Vaše děti se zklidní, budou spokojenější a šťastnější, pokud jim spustíte barsy. Jsou klidnější, lépe spí, nemají noční děsy a v důsledku toho všeho se může zlepšit i jejich prospěch ve škole. V jejich životech se objevuje více lehkosti  a hravosti a potíže s jejich výchovou se buď odstraní úplně nebo jsou lépe uchopitelné. Děti nám říkají po terapii, že to bylo moc příjemné, občas nás bezprostředně po terapii i obejmou. S dětmi můžete přijít buď jednou nebo pětkrát, kdy při opakovaných terapiích poskytujeme slevu. Pro děti trvá terapie 20 min.

Access bars je jedním z nástrojů Access Consciousness  (Přístup k vědomí)

"Vědomí je schopnost být přítomen ve Vašem životě v každém okamžiku, aniž byste soudili sebe nebo někoho jiného. Je to schopnost přijímat všechno, nic neodmítat a vytvořit vše, co budete v životě chtít - víc, než v současnosti máte, a mnohem víc, než si dokážete představit." 

                                                            Gary Douglas, zakladatel Access Consciousness

 

Zaujalo Vás to?  Přijďte na certifikovaný kurz Access bars®, který pravidelně  minimálně  jednou měsíčně pořádáme v centru Zlína a naučte se nejen svým dětem spouštět barsy sami!

registrace na  svatava cekotova@seznam.cz  

 

 

 

 

access bars

ACCESS BARS® vám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech vašeho života. Je velmi příjemná a účinná.